منطقه گردشگری میرود بابلسر

جاذبه ی توریستی منطقه گردشگری میرود در استان مازندران یکی از برترین مناطق گردشگری در مازندران منطقه نمونه گردشگری ۴۰۰ هکتاری میرود بهنمیر از توابع بابلسر می باشد که دو کیلومتر از جاده اصلی...