مکان های تاریخی معروف در لرستان

استان لرستان یکی از استان هایی است که بسیاری از شهرهای آن قدمت چند هزارساله دارند و دارای مکان هایی هستند که توریست های داخلی و خارجی برای آن ارزش قائلند.  جاذبه های تاریخی...