مدارک لازم جهت صدور گذرنامه جدید

مدارک لازم جهت صدور گذرنامه جدید: طبق اعلام اداره کل گذرنامه ها (نيروى انتظامي)،شهروندانى که قصد گرفتن گذرنامه جديد را دارند، ارائه مدارک زیر الزامی می باشد: ۱ .  ابتدا باید فرم مربوط به تکمیل مشخصات...