چشمه های آب معدنی باداب سورت اروست

یکی از شگفت انگیز ترین شاهکارهای طبیعت ، زیباترین چشمه ی جهان و دومین اثر طبیعی ملی پس از قله ی دماوند ، چشمه های آب معدنی باداب سورت اروست است. این چشمه در...