پیست اسکی توچال

جاذبه گردشگری پیست اسکی توچال اگر از دوسداران اسکی هستید یکی از بهترین مناطق برای ورزش اسکی پیست اسکی توچال می باشد . پیست اسکی توچال با طول پیست ۱۲۰۰ متر از پائین قله...