پارک جنگلی چاهکوتاه بوشهر

استان بوشهر به دلیل موقعیت آب و هوایی در بیشتر ایام سال گرما را با خود به همراه دارد از این رو، توریست ها و حتی افرادی که از شهرهای مختلف مقیم آن جا...