پارک ملی کویر گرمسار

معرفی جاذبه ی کویری پارک ملی کویر گرمسار یکی از قدیمی ­ترین مناطق حفاظت شده ایران در فاصله حدودی ۴۰ کیلومتری جنوب غرب گرمسار قرار دارد و پارک ملی کویر گرمسار می باشد که...