پارک بازی دیزنی لند در شانگهای

پارک بازی دیزنی لند در شانگهای شروع به فعالیت کرد پارک تفریحی و معروف دیزنی لند ، در پنجشنبه گذشته (۱۶ژوئن) مراسم افتتاحیه خود را برگذار کرد و بسیاری در این جشن افتتاحیه با...