هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان

 هتل ۴ ستاره پارسیان عالی قاپو اصفهان  در مرکز این شهر و در کنار آثار تاریخی همانند سی و سه پل، پل خواجو، مجموعه نقش جهان و کاخهای سنتی با امکاناتقابل توجه و سرویس عالی...