نقشه دبی

دبی یک شهر جهانی و تجاری موفق است که یکی از مهم ترین درآمد آن صنعت گردشگری است. به تازگی دبی توجه همگان را از طریق ساخت و سازهای بزرگ و عظیم و همینطور رویدادهای...