نقشه آنتالیا

آنتالیا یکی از مناطق بسیار دیدنی ترکیه است و شامل شهرهای توریستی آلانیا ، سیده ، ماناوگات ، بلک ، مرکز شهر آنتالیا ، کمر ، کاله و کاش می باشد. هنگام سفر به آنتالیا...