دیدنی های شاهرود

بیشتر ما ها بر این باور هستیم که سمنان استانی کویر و کوهستانی است.اما بدانید شهرستان شاهرود را بهشت گمشده می نامند.شاهرود شهر عارفان است که دارای خیابان های زیبا که با وجود درختان...