مکان های تاریخی رومانی

اگر قصد دارید سفری به رومانی به مرکز بخارست داشته باشید به شما توصیه می کنیم که از مراکز تاریخی این شهر نیز دیدن کنید. چند مرکز مهم تاریخی رومانی به صورت زیر می...