برچسب: مکان های تاریخی ایران

ایوان سنگی نیاق

همیشه برای آثار های تاریخی داستان هایی گفته می شود که بعضی اوقات داستان ها, گردشگران زیادی برای دیدن آن مکان تاریخی به آنجا می روند .ما در این پست قصد داریم ایوان سنگی...

مهمترین بناهای تاریخی چند هزارساله ی ایرانی

 آثار های باستانی که اغلب در ایران و دیگر مناطق دنیا دیده می شوند نهایتا دارای دو تا ۵ قرن قدمت باشند. به ندرت می توانید بنایی تاریخی با قدمت بیش از یک یا...