قصر نُوی‌شوان‌شتَین آلمان

در جنوب کشور آلمان در استان باواریا قصر زیبای تاریخی متعلق به قرن نوزدهم وجود دارد به نام قصر نُوی‌شوان‌شتَین که توسط پادشاه آن زمان به نام  لادویگ دوم ساخته شده است.به اظهار کارشنان...