جاذبه های گردشگری بدروم

قلعه سنت پیتر (قلعه بدروم) قلعه سنت پیتر یکی از مکان های تاریخی در ترکیه است که در جنوب غربی این کشور واقع شده است. برای حس حال و هوای جنگ های ترک های...