بستکیه یا اولین مقر فرهنگی دبی

در میان جاذبه های دبی، که تمام توریست های کل دنیا به آن علاقه نشان می دهند، می توان بیش از هر چیز به مناطق تاریخی این شهر اشاره کرد. هر چند دبی شهر...