هتل فهادان یزد

کویر زیبای های خاص خود را دارد و یزد مهد فرهنگ و تمدن و دارای کویر ها ی زیبایی است که گردشگران را به سوی خود می خواند. اگر برای گذراندن اوقات خوش خود...