هتل دریم پالاس دبی

هتل دریم پالاس دبی ، در منطقه پر جنب و جوش دیره واقع و در موقعیتی مناسب نسبت به بهترین مراکز اداری و خرید شهر قرار گرفته است که اين مراکز همگی دارای پارکينگ...