هتل جمیرا زعبیل سرای دبی

هتل جمیرا زعبیل سرای ،۵ ستاره ،رویایی و در جزیره مصنوعی پالم جمیرا ، که امروزه به یکی از مقاصد توریستی اصلی برای استراحت و استفاده از سواحل طلایی و آرام خلیج فارس در...