شلوغ ترین مکان های دیدنی یزد را بشناسید

یکی از شهرهای تاریخی ایران یزد نام دارد که به شهر خانه های خشتی معروف است. با توجه به قدمت این شهر، می توانید جاذبه های تاریخی یزد را به وفور مشاهده کنید اما...