روستای خوجین

روستای خوجین که به روستای فیین شهرت دارد در یکی از شهرهای استان اردبیل قرار دارد. روستای خوجین در نزدیکی های هروآباد خلخال واقع شده است. در شمال این روستای دیدنی خانقاه سادات و...