معبد دیدنی ادفو در مصر

آثار باستانی مصر معبد دیدنی ادفو  یکی از معابد دیدنی مصر معبد ادفو (Edfu Temple)می باشد که از ۳۲۷ سال قبل از مسيح توسط potlemy سوم ساخت ان آغاز و مراحل پایانی ساخت این...