معرفی جایگاه های زیارتی شهر نجف اشرف

معرفی جایگاه های زیارتی شهر نجف اشرف : حرم مطهر اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) در مرکز شهر نجف آستان مقدّس حضرت علي(عليه السلام) قرار دارد که نخستين ساختمان حرم مطهر در دوران هارون الرشيد عباسي...