هتل قلعه های دریایی جالب ترین هتل در انگلستان

برای حمایت بریتانیا از نیروی دریایی ناپلئون سوم در قرن ۱۸ میلادی قلعه های دریایی ساخته شدند که پس از گذشت مدتی به مکانی متروکه تبدیل شده و کاربردی نداشتند تا اینکه با صرف...