نی گا، جاذبه طبیعی در پایتخت طبیعت ایران

استان لرستان که به پایتخت طبیعت ایران شهره است زیبایی های خارق العاده و طبیعتی بکر و زیبا دارد.‏ یکی از زیبایی های این استان در شهر درود واقع می باشد. دره ای زیبا...