دیدنی های قزوین

قزوین از جمله بزرگترین و مهم ترین شهرهای ایران در غرب و مرکز ایران است.قزوین حدود ۵۷ سال پایتخت ایران و همچنین این شهر پایتخت بزرگ خوشنویسی ایران بوده.بدانید بیشترین مکان های تاریخی ایران...