گردش در جزیره متفاوت لیتلا دیمون دانمارک

جزیره ها یکی از مهم ترین مراکز گردشگری در شهرها و کشورهای مختلف به شمار می روند چرا که هم محیطی متفاوت دارند، هم اینکه دارای پوشش گیاهی و حتی حیات وحش خاص خود...