غار دیو سپید خان ببین گلستان

جاذبه های گردشگری گلستان استان گلستان سرزمینی سرسبز با آثار طبیعی زیادی می باشد که ازجمله آثار طبیعی استان گلستان غار دیو سپید گلستان واقع در مسیر آبشارهای هفت گانه شیرآباد به فاصله۲۰ کیلومتر...