ایرانگردی با روستای کندوله

جاذبه های گردشگری ایران “روستای کندوله” این روستا از توابع بخش دینور شهرستان صحنه کرمانشاه در فاصله ۷۵ کیلومتری کرمانشاه و ۵۲ کیلومتری صحنه قرار دارد. کوه کوله بزرگ، کوه خره سیاه و کوه...