جاذبه گردشگری عمارت مفخم بجنورد

یکی از آثار بی‌نظیر عصر ناصرالدین شاه قاجار عمارت مفخم که به ایچری مشهور است می باشد. بنایی در شمال شرق شهر بجنورد وجود دارد که بزرگترین و شاخص‌ترین اثر معماری دوره قاجار در...