عجیب ترین سینماهای جهان

سینما در آب – کشور فرانسه ( پاریس) تجربه ای بی نظیر از تماشای فیلم بر روی آب و آن هم سفر بر قایق را می توانید در کشور فرانسه ( پاریس) داشته باشید...