آتشفشان دالول اتیوپی

یکی از شگفتی ها و عجایب گردشگری در دنیا در شمال شرقی ارتا الرنگ در کشور اتیوپی واقع شده که به آتشفشان دالول اتیوپی ( Dalvl volcano in Ethiopia ) معروف است .   آتشفشان...