شگفت انگیزترین جنگل های جهان

جنگل شگفت آوری در گریفیث، لهستان وجود دارد که اعتقاد بر این است در این جنگل درختان به عمد مجبور به رشد می شوند.   جنگل Aokigahara در ژاپن که به عنوان محلی برای...