آغاز گردشگری در چین با شهر تاریخی ممنوعه

شهر پکن هر ساله بازدید کنندگان بسیاری دارد که یکی از دلایل آن وجود شهری با مساحت ۷۲۰۰۰۰ متر مربع به نام “ شهر ممنوعه” در این شهر است. این شهر به عنوان کاخ...