شهر تاريخي اسفراین خراسان

آشنایی با جاذبه های گردشگری تاریخی در خراسان یکی از جاذبه های تاریخی خراسان شمالی که در فاصله ۳ کیلومتری جنوب غرب شهر اسفراین قرار دارد شهر تاريخي اسفراین می باشد که با نام...