معبد آناهیتا بیشاپورکازرون

جاذبه گردشگری تاریخی معبد آناهیتا معبد آناهیتا الهام گرفته شده از سبک معماری دوره هخامنشی واقع در شهرستان کازرون که از بناهای مشهور شهر باستانی بیشاپور کازرون می باشد بنای تاریخی فوق العاده ایست...