هواپیمایی اترک

طبق سیاست های کلان کشوری، از دهه ۸۰ به بعد شرکت های هواپیمایی داخلی بسیاری اقدام به فعالیت کردند که بسیاری از آن ها توانسته اند با توسعه فعالیت های خود در سطح بین...