جاذبه های توریستی سنگاپور

در انتهای شبه جزیره مالایا یکی ازهمسایگان مالزی ، شهر سنگاپور با مساحت حدودا ۶۸۰ کیلومتر مربع واقع شده است که با وجود ۶۰۰ خط دریایی و هوایی در جهان مشهور و از نظر...