دریافت ویزای تایلند

ویزای توریستی تایلند،فقط به کسانی داده میشود که قصد گردشگری و تفریح وارد این کشور شود.مدت اعتبار ویزا تایلند ،سه ماه پس از صدور است و شما میتوانید به مدت ۳۰ الی ۶۰ روز...