بازارچه مرزي و سنتي بندر ترکمن

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن جاذبه های گردشگری بندر ترکمن در ساحل زيباي بندر ترکمن در کنار لذت بردن از منظره ساحل در بخشی از آن بازارچه و غرفه هاي کوچکی مشاهده می شود...