کویر مرنجاب اصفهان

زیباترین نقاط کویری ایران کویر مرنجاب اصفهان کویری پوشیده از تپه های شنی و ریگزارکه یکی از زیباترین نقاط کویری ایران محسوب می شود در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان واقع...