آشنایی با جاده چالوس مازندران

جاده چالوس از زیباترین جاده های مازندران مسیر کرج تا شهر چالوس در استان مازندران با یکی از زیباترین جاده‌های جهان طی می شود . جاده ۵۹، معروف به جاده چالوس یکی از مهمترین...