زادگاه پروانه‌ها، شیلاندر

قصد داریم امروز محلی ناب و بکر  از مناطق گردشگری زیبا ی کشورمان را  برای تفریحات تابستانی به شما معرفی نماییم. محلی زیبا که زادگاه پروانه هاست.‏ در ۳۵ کیلومتری شمال شرق شهر زنجان،...