روستای مصر جندق اصفهان

روستای گردشگری تاریخی مصر جندق اصفهان اگر تابحال به کویر سفر نکرده اید در جنوب کویر بزرگ با آب و هوای گرم و خشک روستایی را خواهید یافت که کویر را به شما نشان...