جنگل مه آلود پاسند مازندران

مناطق جنگلی مازندران جنگل مه آلود پاسند  مازندران سرزمین سرسبز که هرساله با طبیعت بی نظیر خود گردشگران زیادی را جذب می کند جنگل هایی با پوشش گیاهی متنوعی داشته که در جای جای...