روستای فردو در قم

فردوس کلمه ای است که در فرهنگ و ادب ایرانی از بهشت گرفته شده است. این نام نام یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در ۴۷ کیلومتری قم به سمت جنوب ای شهر...