دیدنی های روستای جواهر ده رامسر

یکی از روستاهای رامسر در استان مازندران ، جواهر ده است. فاصله ی این روستا تا رامسر ۲۷ کیلومتر است و در دهستان سخت سر و در ارتفاعات ۲۰۰۰ متری البرز قرار دارد. مردم...