روستای تاریخی گرمه خور اصفهان

روستاهای تاریخی ایران روستای گرمه خور اصفهان درست در وسط کویر مرکزی ایران شهرستان خور و بیابانک واقع شده اند که در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب شهرستان خور در استان اصفهان روستایی تاریخی با...