قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد يزد

معرفی جاذبه های گردشگری یزد قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد در روستاى رحمت‌آباد شهر يزد یکی از آثار نسبتا تاریخی و از جمله جاذبه های گردشگری این شهر را می بینیم که قلعهٔ رحمت‌آباد خوانده می...